Προγράμματα κατάρτισης

Voucher Επιστημόνων - Πρόγραμμα αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων με εκπαιδευτικό επίδομα 600€


Παροχή επιταγής κατάρτισης (Training Voucher) 600€ επιστημόνων/επαγγελματιών (εκπαιδευτικών vouchers) σε 166.000 επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες, προερχόμενων από τους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους, για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αντίστοιχο κλάδο.

Επιλέξιμοι κλάδοι/επαγγέλματα

Δικηγόροι (ανεξάρτητους επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή)
Γιατροί (συμπεριλαμβανομένων οδοντιάτρων, ψυχιάτρων και λοιπού ιατρικού προσωπικού)
Μηχανικοί / αρχιτέκτονες
Οικονομολόγοι /Λογιστές
Εκπαιδευτικοί
Ερευνητές

Διάρκεια προγράμματος

Εκατό (100) ώρες μέσω ασύγχρονης τηλεκατάρτισης

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το ποσό των 600 ευρώ, που αφορά αποκλειστικά τους επιστήμονες, θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο και, φυσικά, απολύτως καθαρό, χωρίς παρακρατήσεις ή επιβαρύνσεις.

Πιστοποίηση

Παρέχεται Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την φόρμα.
Με την ανακοίνωση του προγράμματος θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για την υποβολή αίτησης.

O κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για τα μητρώα παρόχων κατάρτισης καθώς και για τα μητρώα ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεκατάρτισης στο παρακάτω link : https://elearning.yeka.gr/(S(fq3usy1p51vaywph21apby2v))/Announcements.html

 

Υποβολή αίτησης