Προγράμματα κατάρτισης

Κατάρτιση στην Υγιεινή Τροφίμων

επίπεδο 1 για απλούς χειριστές τροφίμων
Σύμφωνα με την υγειονομική νομοθεσία του ΕΦΕΤ (ΥΑ 14708, ΦΕΚ1616., Β΄ 17/8/2017)


ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ: Οι επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν ΤΡΟΦΙΜΑ ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΊΣΟΥΝ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων.
2. Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών.
3. Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους.
4. Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων.
5. Το εργασιακό περιβάλλον.
6. Πρακτικές καθαρισμού.
7. Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών.
8. Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤ 

  • Ο ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων) καθορίζει το περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίηση, διενεργεί την αξιολόγηση και εκδίδει τελικώς τα πιστοποιητικά Χειριστών Τροφίμων.
  • Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με το εγκεκριμένο περιεχόμενο που υποδεικνύει ο ΕΦΕΤ.
  • Οι εκπαιδευτές είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ. 
  • Οι εργαζόμενοι εφόσον παρακολουθήσουν το σεμινάριο καλούνται να εξεταστούν σε αυτά που διδάχθηκαν από τον ΕΦΕΤ. 

Το κόστος της συμμετοχής σε σεμινάριο ΕΦΕΤ και της μετέπειτα εξέτασης ανέρχεται στα 50€ συνολικά.
Το ΚΕΚ ΡΟΗ σας παρέχει έγγραφη βεβαίωση εφόσον παρακολουθήσετε το σεμινάριο και μέχρι τη διενέργεια των εξετάσεων για να είστε πλήρως κατοχυρωμένοι εσείς και η επιχείρηση σε περίπτωση ελέγχου.