Προγράμματα κατάρτισης

Αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Το Πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να αποκτήσει άδεια προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (security).


Η βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής: 

  • 105 ώρες θεωρητικής κατάρτισης στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ ΡΟΗ.
  • Η κατάρτιση γίνεται με φυσική παρουσία καθηγητή και όχι μέσω e-learning.
  • Οι καθηγητές είναι τεσσάρων διαφορετικών ειδικοτήτων. (Αστυνομικός, Τεχνικός Ασφαλείας, Πυροσβέστης, Νομικός)
  • Τα τμήματα εφόσον συμπληρωθούν δίνεται η δυνατότητα να γίνουν και ταχύρυθμα.
  • Οι εξετάσεις δίνονται αυθημερόν κατόπιν δική σας επιλογής σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. 
  • Η εξέταση διαχωρίζεται σε γραπτή και προφορική. 
  • Το ΚΕΚ ΡΟΗ σας παρέχει όλο το απαραίτητο υλικό μελέτης για την εξεταστική.
  • Οι εξεταστικές περίοδοι κάθε χρονιάς ανακοινώνονται από το ΚΕ.ΜΕ.Α. (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας).

Η πιστοποίηση παρέχεται από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και είναι πλήρως αναγνωρισμένη από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 400€ εκ των οποίων 250€ είναι η αμοιβή του ΚΕΚ ΡΟΗ και 150€ τα παράβολα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.