Προγράμματα κατάρτισης

Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 1-30

Εργάζεσαι σε επιχείρηση που απασχολεί έως 30 άτομα; Μπορείς να συμμετάσχεις σε επιδοτούμενο πρόγραμμα εργαζομένων 32 ωρών και να πάρεις επιδότηση 160€!!! 


Τι είναι τα προγράμματα ΛΑΕΚ;

Τα προγράμματα ΛΑΕΚ είναι επιδοτούμενα προγράμματα επιμόρφωσης εργαζομένων που εργάζονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δεν απασχολούν πάνω από 30 άτομα. Τα προγράμματα αυτά προτείνονται και υλοποιούνται από Επαγγελματικούς και Επιστημονικούς Συλλόγους, οι οποίοι συνεργάζονται στο πλαίσιο της υλοποίησης με Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 όπως είναι το ΚΕΚ ΡΟΗ. Η συνολική δαπάνη προέρχεται κατά κύριο λόγο από την εργοδοτική εισφορά που πληρώνει κάθε εργοδότης για τον υπάλληλο που απασχολεί. Από την εισφορά αυτή ένα ποσοστό της τάξης του 0,24% απευθύνεται στη συνεχή επιμόρφωση του εργαζομένου και επιστρέφεται σε αυτόν μέσω της παρακολούθησης προγράμματος ΛΑΕΚ.

 

Δικαιούχοι Φορείς Προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-30 είναι:

Οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών, των οποίων οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Για τους φορείς οι οποίοι έχουν κατά νόμο διεξαγάγει τις τελευταίες εκλογές χωρίς την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, απαιτούνται ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον Ειρηνοδίκη όλων των μελών της εφορευτικής επιτροπής που θα βεβαιώνουν τον αριθμό των ψηφισάντων μελών του φορέα καθώς και ότι η ψηφοφορία διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου. Οι επιστημονικοί σύλλογοι των οποίων οι επιχειρήσεις-μέλη απασχολούν από 1-30 άτομα και δεν καλύπτονται από την παραπάνω παράγραφο.

Οι δικαιούχοι φορείς οφείλουν να συμπεριλάβουν στις προτάσεις τους μόνο εργαζόμενους επιχειρήσεων του κλάδου που εκπροσωπούν. Στο παραπάνω πρόγραμμα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, εκτός των άλλων, να συμμετέχουν εργαζόμενοι, που βάσει εγκυκλίου ονομάζονται ανεξάρτητοι, και:

 

 • των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή
 • το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι’ αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%).

Θεματολογίες Προγραμμάτων: 

 • Πληροφορική 
 • Τεχνικές διαπραγμάτευσης για την προώθηση πωλήσεων στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον 
 • Διοίκηση επιχειρήσεων – Management 
 • Δημιουργική γραφή
 • Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα γνωστικής και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών και εφήβων
 • Συμβουλευτική σε θέματα υγείας
 • Δημιουργική απασχόληση παιδιών
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας
 • Εκπαίδευση ενηλίκων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
 • Τεχνικός Ασφαλείας 
 • Υγιεινή και χειρισμός τροφίμων 
 • Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 • Αρχές ισορροπημένης διατροφής (για επαγγελματίες που ασχολούνται με φροντίδα υγειών ανθρώπων ή και μη, διαφόρων ηλικιών)
 • Εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού-αειφόρος τουριστική ανάπτυξη 

 

Γιατί να επιλέξεις το ΚΕΚ ΡΟΗ για να παρακολουθήσεις πρόγραμμα ΛΑΕΚ; 

Το ΚΕΚ ΡΟΗ με πολυετή εμπειρία άνω των 20 ετών στο χώρο των προγραμμάτων υλοποιεί κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό προγραμμάτων ΛΑΕΚ στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Φροντίζουμε πάντα με υπευθυνότητα να διαμορφώνουμε τμήματα με ωράριο παρακολούθησης που να εξυπηρετεί τόσο τον εργαζόμενο όσο και την επιχείρηση, μη παρεμβαίνοντας στο ωράριο εργασίας. Επίσης, το ΚΕΚ ΡΟΗ συνεργάζεται με έμπειρους και καταξιωμένους στους τομείς τους εισηγητές προσφέροντας έτσι τη μέγιστη δυνατότητα επιμόρφωσης στη διάρκεια των σεμιναρίων. Τέλος, το ΚΕΚ ΡΟΗ αναλαμβάνει τη συνολική διενέργεια και επίβλεψη των διαδικασιών από την έναρξη έως και τη λήξη του προγράμματος, καθώς και τις απαραίτητες για την αποπληρωμή του ενέργειες.