Ιστορικό

Ιστορικό

To ΚΕΚ ΡΟΗ προέκυψε μετά την ίδρυση της Humboldt αναπτυξιακή η οποία δραστηροποιήθηκε απο το 1998 σε όλη τη Θεσσαλία καταρτίζοντας χιλιάδες εργαζόμενους επιχειρήσεων, οργανισμών κτλ.


Παράλληλη δραστηριότητα ασκήθηκε συστήνοντας επιχειρήσεις καταθέτοντας αρκετές προτάσεις για τους αναπτυξιακούς νομούς, ευρωπαϊκά προγράμματα κτλ.
Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΡΟΗ έχει έδρα Κεντρικής Δομής του στο Κέντρο της πόλης των Τρικάλων.

Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ΕΟΠΠΕΠ απο τον οποίο πιστοποιηθήκαμε τον Μάρτιο του 2013. Με την ίδρυση του ΡΟΗ στοχεύουμε στην υλοποίηση τοπικών περιφερειακών Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων που θα έχουν ώς σκοπό την εκπαίδευση, την κατάρτιση, και την συμβουλευτική στους συμμετέχοντες. Το όνομα του `ΡΟΗ`, έχει εμπνευστεί απο τους ιδρυτές και είναι συνώνυμο με την συνεχή ΡΟΗ της γνώσης, όπως είναι και ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την δια βίου μάθηση.