Ευρωπαϊκά προγράμματα

Το ΚΕΚ ΡΟΗ με το ERASMUS+ …

Το ΚΕΚ ΡΟΗ πραγματοποίησε στα πλαίσια εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus+ KA1 στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (2018-1-EL01-KA104-046932) την 2η ροή κινητικότητας στις Βρυξέλλες.


Η 2η ροή κινητικότητας, υλοποιήθηκε από 7 έως 11 Νοεμβρίου 2019 και περιλάμβανε την επιμόρφωση 1 μέλους του διοικητικού προσωπικού Χατζούλη Νικολέτα και 2 εκπαιδευτών ενηλίκων, εξωτερικών συνεργατών μας : Γυφτονικολού Μαρία και Στύλλα Δέσποινα σε ψηφιακά εργαλεία μάθησης (Interactive Communication Tools) για τον σχεδιασμό και υλοποίηση καινοτόμων σχεδίων κατάρτισης στην δια βίου μάθηση.

Δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν καινοτόμες διδακτικές τεχνικές & μεθόδους διδασκαλίας στην Εξ Αποστάσεως και Μικτή Μάθηση καθώς και να συνεργαστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανταλλάσσοντας πολιτισμικά στοιχεία και εκπαιδευτικές εμπειρίες.

Η εμπειρία και οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτές θα διαδοθούν σε συνεργαζόμενους εκπαιδευτές ενηλίκων μέσα από τη διοργάνωση ημερίδων, επιμορφωτικών σεμιναρίων αλλά και τηλεκπαιδεύσεων.