Ανθρώπινο δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό


Το ΚΕΚ ΡΟΗ είναι στελεχωμένο από έμπειρο και αφοσιωμένο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει μακροχρόνια τεχνογνωσία στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων και συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξή του και στη διατήρηση της ηγετικής του θέσης στο χώρο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.


Εκπαιδευτές


Το ΚΕΚ ΡΟΗ συνεργάζεται με ομάδα εκπαιδευτών, τους οποίους αντλεί από το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ (πρώην Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) και ανταποκρίνονται στο σύγχρονο προφίλ του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης, όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ανάγκες της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.


Η εταιρία επενδύει αδιάλειπτα σε ανθρώπινο δυναμικό και διακρίνεται για την εφαρμογή συστημάτων και εργαλείων προηγμένης τεχνολογίας με σκοπό να παραμένει στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στους τομείς δραστηριότητάς της.
Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η βασική οργανωτική δομή του ΚΕΚ ΡΟΗ.