Όραμα-Στόχοι

Όραμα Στόχοι

Το ΚΕΚ ΡΟΗ κινείται σε στόχους και νοοτροπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Έχοντας πλήρης εικόνα και γνώση των ευρύτερων κοινωνικών προβλημάτων και προκλήσεων, αποσκοπούμε αφενός μεν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας στις επιχειρήσεις, αφετέρου δε, στην προσφορά εκπαίδευσης, γνώσεων, αλλα και ευκαιριών στους νέους και ενήλικες που εργάζονται ή είναι άνεργοι.
Το ΚΕΚ ΡΟΗ, δραστηροποιείται στα ακόλουθα 9 θεματικά πεδία:


1. Περιβάλλοντος
2. Υγείας και Πρόνοιας
3. Πολιτισμού και Αθλητισμού, ΜΜΕ και Επικοινωνιών
4. Παιδαγωγικά
5. Οικονομίας και Διοίκησης
6. Πληροφορικής
7. Τουρισμού και Παροχής Υπηρεσιών
8. Αγροτικά
9. Τεχνικά και Μεταφορών