Αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Το Πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να αποκτήσει άδεια προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (security). Η βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.